วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

How to ตุ๊กตาขนฟู


หัว (ไหมบาบาร่า)                                                                      
แถวที่ 1 6x
แถวที่ 2 6V
แถวที่ 3 6V
แถวที่ 4 2XV
แถวที่ 5 3XV
แถวที่ 6 4XV
แถวที่ 7 X
แถวที่ 8 x
แถวที่ 9 4xa
แถวที่ 10 3xa
แถวที่ 11 2xa
แถวที่ 12 xa


ตัว
แถวที่ 1 6x
แถวที่ 2 6V
แถวที่ 3 3XV
แถวที่ 4 x
แถวที่ 5 x
แถวที่ 6 3xa
แถวที่ 7 X


เเขน  
แถวที่ 1 6x
แถวที่ 2 xv
แถวที่ 3 -9  x
 
ขา
แถวที่ 1 6x
แถวที่ 2 6V
แถวที่ 3 XV
แถวที่ 4 X
แถวที่ 5 X
แถวที่ 6 4X5A4X
แถวที่ 7 2X4A3X
แถวที่ 8 -12  X
แถวที่ 13 XA


หูหมา                                                                
แถวที่ 1 6x
แถวที่ 2 6V
แถวที่ 3 -5 x
แถวที่ 6 xa
แถวที่ 7-11 x

หูกระต่าย
แถวที่ 1 6x
แถวที่ 2 6V
แถวที่ 3 -5 x
แถวที่ 6 10xax
แถวที่ 7 9xa
แถวที่ 8 -11 x


จากคุณ : Qนิจัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น