วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

แพทเทริ์น หัวใจ


ก่อนเริ่มแพทเทิร์น ขออธิบายนิดหนึ่ง เวลาเราถัก 1 รอบ เราจะถัก C เพื่อเชื่อมรอยต่อระหว่าง X แรก กับ X สุดท้ายใช่มั้ยครับ แล้วก็จะเริ่มต้นถักแถวใหม่ ขอเรียกจุดนี้ว่า "จุดเริ่มต้น" นะครับ

หัวใจดวงใหญ่
ส่วนที่ 1 ถัก 2 ชิ้น (ชิ้นแรกตัดไหมทิ้งเลย ชิ้นที่ 2 ไม่ต้องตัดนะครับ จะถักต่อไปเลย ชิ้นที่ตัดไหมทิ้งจะเรียกชิ้นที่ 2 นะครับ)
     1:  6X     (6 โซ่)
     2:  6V     (12 โซ่)
     3:  X V    (18 โซ่)
     4:  X      (18 โซ่)
ส่วนที่ 2
     1:  9X (ชิ้นที่ 1) 18X (ถักต่อชิ้นที่ 2 ที่จุดเริ่มต้น ที่ได้อธิบายไว้แล้ว) 9X (ชิ้นที่ 1) (36 โซ่)
     2-5:  X     (36 โซ่)
     6:  A 14X 2A 14X A    (32 โซ่)
     7:  A 12X 2A 12X A    (28 โซ่)
     8:  A 10X 2A 10X A    (24 โซ่)
     9:  A 8X 2A 8X A      (20 โซ่)
    10:  A 6X 2A 6X A     (16 โซ่)
    11:  A 4X 2A 4X A     (12 โซ่)
    12:  A 2X 2A 2X A     (8 โซ่ )
    13:  4A    (4 โซ่)
    *** ลืมบอกไปว่า เวลาถักต่อชิ้นที่ 2 ถักแค่ 18 หลักพอนะครับ อย่าเผลอลงหลักที่เป้นส่วนต่อของแถวเป้นหลักที่ 19 นะ
     ***แล้วเวลาถักต่อ 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน จะมีรูตรงกลางนะครับ ให้เอาไหมพรม
ผูกด้านในให้ติดกันนะครับ ก็จะไม่มีรูละ

หัวใจดวงกลาง
ส่วนที่ 1 ถัก 2 ชิ้น
    1:  6X     (6)
    2:  6V     (12)
    3:  5X V   (14)
ส่วนที่ 2
    1:  7X (ชิ้นที่ 1) 14X (ชิ้นที่ 2) 7X (ชิ้นที่ 1) (28)
    2-4:  X (28)
    5:  A 10X 2A 10X A   (24)
    6:  A 8X 2A 8X A   (20)
    7:  A 6X 2A 6X A   (16)
    8:  A 4X 2A 4X A   (12)
    9:  A 2X 2A 2X A   (8)
   10:  4A   (4)

หัวใจดวงเล็ก
ส่วนที่ 1 ถัก 2 ชิ้น
     1:  6X    (6)
     2:  6V    (12)
     3:  X     (12)
ส่วนที่ 2  ถักต่อจากส่วนที่ 1
     1:  6X  (ชิ้นที่ 1) 12X (ชิ้นที่ 2) 6X   (24)
     2-3:  X    (24)
     4:  A 8X 2A 8X A     (20)
     5:  A 6X 2A 6X A     (16)
     6:  A 4X 2A 4X A     (12)
     7:  A 2X 2A 2X A     (8)
     8:  4A    (4)

THANKs Credit  Tomachi

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น