วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

.:: ตุ๊กตาหมี เพื่อคนที่ คุณรัก ::.

หัว (ขึ้นงานแบบก้นหอย)
แถวที่ 1 : 6X (6โซ่)
แถวที่ 2 : 6V (12โซ่)
แถวที่ 3 : XV (18โซ่)
แถวที่ 4 : 2XV (24โซ่)
แถวที่ 5 : 3XV (30โซ่)
แถวที่ 6 : 4XV (36โซ่)
แถวที่ 7 : 5XV (42โซ่)
แถวที่ 8 : 6XV (48โซ่)
แถวที่ 9 : X (48โซ่)
แถวที่ 10 : X (48โซ่)
แถวที่ 11 : X (48โซ่)
แถวที่ 12 : 10XA (44โซ่)
แถวที่ 13 : X (44โซ่)
แถวที่ 14 : 9XA (40โซ่)
แถวที่ 15 : 8XA (36โซ่)
แถวที่ 16 : 7XA (32โซ่)
แถวที่ 17 : 6XA (28โซ่)
แถวที่ 18 : 5XA (24โซ่)
แถวที่ 19 : 4XA (20โซ่) ปิดงาน ยัดโพลีเอสเตอร์


ตัว (ขึ้นงานแบบก้นหอย)

แถวที่ 1 : 6X (6โซ่)
แถวที่ 2 : 6V (12โซ่)
แถวที่ 3 : XV (18โซ่)
แถวที่ 4 : 2XV (24โซ่)
แถวที่ 5 : 3XV (30โซ่)
แถวที่ 6 : 4XV (36โซ่)
แถวที่ 7 : 5XV (42โซ่)
แถวที่ 8 : 6XV (48โซ่)
แถวที่ 9 : X (48โซ่)
แถวที่ 10 : 10XA (44โซ่) เปลี่ยนสีไหม
แถวที่ 11 : 5XA 5XA 6XA (38 โซ่)
แถวที่ 12 : 17XA (36โซ่)
แถวที่ 13 : 7XA (32โซ่)
แถวที่ 14 : X (32โซ่)
แถวที่ 15 : 6XA (28โซ่)
แถวที่ 16 : X (28โซ่)
แถวที่ 17 : 5XA (24โซ่)
แถวที่ 18 : X (24โซ่)
แถวที่ 19 : 4XA (20โซ่)
แถวที่ 20 : X (20โซ่) ปิดงาน ยัดโพลีเอสเตอร์

หู (ขึ้นงานแบบก้นหอย)
แถวที่ 1 : 6X (6โซ่)
แถวที่ 2 : 6V (12โซ่)
แถวที่ 3 : XV (18โซ่)
แถวที่ 4 : 2XV (24โซ่)
แถวที่ 5 : X (24โซ่)
แถวที่ 6 : X (24โซ่)
แถวที่ 7 : X (24โซ่) ปิดงาน(ไม่ต้องยัดโพลีเอสเตอร์) ตอนเย็บประกอบ
ให้บีบหูแล้วจับฐานโค้งๆคล้ายรูปตัว C เวลาเย็บติดกับหัว


ฐานจมูก (ขึ้นงานแบบก้นหอย)

แถวที่ 1 : 6X (6โซ่)
แถวที่ 2 : 6V (12โซ่)
แถวที่ 3 : XV (18โซ่)
แถวที่ 4 : 2XV (24โซ่)
แถวที่ 5 : X (24โซ่)
แถวที่ 6 : 6XA (21โซ่) ปิดงาน ยัดโพลีเอสเตอร์ตอนเย็บติดกับหัว
ต้องยึดด้วยเข็มหมุดจะช่วยให้ทำงานได้สะดวกขึ้นแขน (ขึ้นงานแบบก้นหอย)

แถวที่ 1 : 6X (6โซ่)
แถวที่ 2 : 6V (12โซ่)
แถวที่ 3 : XV (18โซ่)
แถวที่ 4 : X (18โซ่)
แถวที่ 5 : 4XA (15โซ่)
แถวที่ 6 : 3XA (12โซ่)
แถวที่ 7 : X (12โซ่) เปลี่ยนสีไหม
แถวที่ 8 : X (12โซ่)
แถวที่ 9 : 4XA (10โซ่)
แถวที่ 10 : X (10โซ่)
แถวที่ 11 : X (10 โซ่)
แถวที่ 12 : X (10โซ่)
แถวที่ 13 : X (10โซ่) ปิดงาน ยัดโพลีเอสเตอร์เฉพาะส่วนปลาย
พยายามบีบตรงโคนแขนตอนเย็บให้ติดกับลำตัว ถ้าไม่ยากได้หมีแบ่งกล้าม

 ขา (ขึ้นงานแบบโซ่) ดูรูปประกอบ ส่วนคำอธิบายดูได้จาก เจ้าถุงแป้ง & ถุงปุ๋ย
ขึ้นโซ่ 6 โซ่ แล้วเริ่มถัก X แรกที่โซ่ที่ 4 (อย่าลืมคั่นด้ายตอนเริ่ม X แรกจะช่วยได้มาก)

แถวที่ 1 : 12X (12โซ่)
แถวที่ 2 : XVX VVV (ซ้ำทั้งหมดอีกครั้ง) (20โซ่)
แถวที่ 3 : X (20โซ่)
แถวที่ 4 : X (20โซ่)
แถวที่ 5 : X (20โซ่)
แถวที่ 6 : A 3X AXA 3X A 5X (16โซ่)
แถวที่ 7 : X (16โซ่)
แถวที่ 8 : A 2X AA 2X A 4X (8โซ่) ปิดงาน ยัดโพลีเอสเตอร์

ส่วนขาจะเย็บติดกับลำตัวด้านหน้า ในท่าหมีนั่ง จัดตำแหน่งให้ดีๆ ก็จะได้หมีนั่งได้
ด้วยตัวเอง ไม่หงายหลังครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น